Komunikaty
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
 
CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
 
SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA
 
bilet przez komórkę:
moBilet
SkyCash
 
Przepisy
Linie
Schematy sieci
Wyszukiwarka połączeń
Zgłoś przystanek
Kasy biletowe
Biletomaty stacjonarne - infokioski
Szczecińska Karta Turystyczna
SZCZECIŃSKA KARTA AGLOMERACYJNA
SKA - informacje
 

Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów

Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego

 
Dział Kontroli Biletów
Dział Taryfowo Biletowy

 


 

 
Skomunikowanie linii 107 i C
Data ogłoszenia: 2015-11-27

Od 30 listopada na wniosek pasażerów w dni powszednie wprowadzone zostanie skomunikowanie linii 107 i C na pętli Plac Rodła. Dotyczy ono kursu o godz. 5.30 Czas oczekiwania autobusu linii 107 na autobus linii C wynosić będzie do 2 minut.

Aleja Niepodległości otwarta
Data ogłoszenia: 2015-11-26

Kierowcy mogą korzystać z jezdni al. Niepodległości na odcinku od Bramy Portowej do Placu Żołnierza Polskiego.W czwartek 26 listopada po godz. 20 wykonawca prac firma Energopol Szczecin udostępnił wyremontowaną aleję kierowcom zezwalając na przejazd przez plac budowy. W al. Niepodległości w dalszym ciągu prowadzone są prace na chodniku i poboczach.
Kierowcy mogą poruszać się trzema pasami ruchu a wjazd w al. Niepodległości odbywa się zarówno od strony ul. 3 Maja, ul. Wyszyńskiego i Placu Zwycięstwa.
Energopol Szczecin rozpoczął prace wiosną tego roku po zakończeniu modernizacji węzła cieplnego wykonywanej na zlecenie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.W ramach prac prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Energopol Szczecin przesunął jezdnię w kierunku torowiska tramwajowego pozostawiając do dyspozycji trzy pasy ruchu o szerokości 3 m.
Wykonywane są także miejsca parkingowe dostępne bez konieczności przechodzenia przez pasy ruchu Miejsca do skośnego parkowania dostępne będą w zatoce postojowej o szerokości 5,1 m. W rejonie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Bogurodzicy po zakończeniu prac udostępnione zostaną wykonane miejsca postojowe dla motocykli oraz rowerów.Na odcinku od Bramy Portowej do Placu Żołnierza Polskiego wykonana została droga rowerowa o szerokości 2 m. Dodatkowo drogi dla rowerów wykonane są także po północnej stronie ul. Wyszyńskiego pomiędzy Bramą Portową a skrzyżowaniem z ul. Tkacką. Od strony placu Żołnierza Polskiego droga dla rowerów została połączona z istniejącymi drogami rowerowymi.
Po zakończeniu prac piesi będą mieli do dyspozycji ciągi o szerokości 6, 5 m. Nawierzchnia chodnika została ujednolicona zarówno w al. Niepodległości, jak i wzdłuż ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Tkacką oraz na placu Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ul. Tkacką.
Tuż za zjazdem z Bramy Portowej wykonywany jest przystanek autobusowy o długości 40 m. Będzie on wykorzystywany jako przystanek rezerwowy.Projekt przewidywał także zagospodarowanie zieleni. Posadzone zostały drzewa liściaste, krzewy, byliny oraz kwiaty.
Wartość umowy z wykonawcą to kwota 5 548 631, 87 zł brutto.W związku z udostepnieniem al. Niepodległości od 1 grudnia na stałą trasę wrócą tramwaje linii 3, które na trasie Pomorzany - Las Arkoński (oraz w kierunku przeciwnym) kursować będą stałą trasą przez ul. Dworcową i Nową z pominięciem ul. Wyszyńskiego. Na stałą trasę powróci także autobus linii 62, który jadąc w kierunku Placu Zwycięstwa kursuje przez ul. Krzywoustego. Od 1 grudnia autobusy pojadą ul. Łokietka.
Ze względu na trwającą modernizację Dworca Głównego autobusy linii 87 nadal będą kursować na trasie Podbórz - Dworzec Główny.

Korekta rozkładu jazdy linii 55
Data ogłoszenia: 2015-11-13

Na wniosek pasażerów, z dniem 16.11.2015 r. wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 55.
Zmiana dotyczyć będzie powszedniego, sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy i polegać będzie na przesunięciu kursu z pętli Basen Górniczy z godz. 22.50 na godz. 22.55 oraz z pętli Klucz Autostrada z godz. 23.11. na godz. 23.16.

ul. Hangarowa - udostępnienie dla ruchu
Data ogłoszenia: 2015-11-12

Dobiegają końca prace polegające na wymianie nawierzchni jezdni ul. Hangarowej (nitka wjazdowa do miasta).
Firma Eurovia:
- wzmocniła istniejącą konstrukcję jezdni na całym odcinku ulicy, poprzez ułożenie  pomiędzy warstwą ścieralną i warstwą wiążącą oraz warstwą wiążącą i kostką brukową siatki węglowej i szklanej powlekanej asfaltem (takie rozwiązanie ma zapewnić trwałość na okres około 10 lat),
- wymieniła konstrukcję jezdni zewnętrznego pasa ruchu, na odcinku na którym prowadzone były prace odtworzeniowe w ramach inwestycji SST,
- wykonała remont nawierzchni pasa wyłączenia w drogę wspomagającą, 
- zabezpieczyła nawierzchnię jezdni przed powstawaniem spękań odbitych na całej szerokości,
- przeprowadziła regulację wysokościową istniejącego chodnika (z wymianą uszkodzonej kostki betonowej) na pełnej szerokości,
- odtworzyła istniejącą opaskę po zewnętrznej stronie jezdni,
- odtworzyła stałą organizację ruchu.
Od jutra od godz. 17.00 firma Eurovia udostępnia dla ruchu wszystkie pasy. Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe, które mogą spowodować czasowe utrudnienia.
Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac upływa 18.11.2015 r.
Wartość zamówienia wynosi 3 069 201, 15 zł.

Jednocześnie informuję, iż firma Strabag, zakończyła prace związane z wymianą nawierzchni na pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki. Prace prowadzone były w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin.

Ul. Lubeckiego: zmiana lokalizacji przystanku
Data ogłoszenia: 2015-10-30

Od 2 listopada zmieniona zostanie lokalizacja przystanku „Lubeckiego” dla autobusów linii 67, 525 i 526 oraz tramwajów linii 6 i 11 jadących w kierunku ul. Ludowej i Gocławia.
Przystanek o nazwie „Lubeckiego” zlokalizowany obecnie na ul. Stalmacha zostanie przeniesiony za skrzyżowanie. ul. Stalmacha z ul. Lubeckiego.

Zmiany w rozkładach jazdy od 01.11.2015r.
Data ogłoszenia: 2015-10-30

Z dniem 1 listopada na liniach autobusowych 52, 61 i 74 wprowadza się jesienno – zimowe rozkłady jazdy.
Linia 52 (Tkacka – Wyspa Pucka) w dni powszednie w godzinach 7.35 – 10-36 i 12.51 – 18.39 będzie kursował z 20 minutową częstotliwością. W pozostałych godzinach oraz w dni świąteczne częstotliwość będzie wynosiła 40 minut.
Na linii 61 (Podjuchy pętla – Dworzec Główny) wycofane zostaną kursy przez ul. Południową, które zapewniały dojazd do ogrodów działkowych Górki Ustowskie przy ul. Południowej. Wszystkie kursy w kierunku Dworca Głównego realizowane będą przez ulicę Cukrową.
Linia 74 (Bezrzecze – Zakłady Piekarnicze) na trasie Bezrzecze - Zakłady Piekarnicze autobusy będą kursować z dotychczasową częstotliwością zarówno w dni powszednie jak i dni świąteczne, ze zmniejszoną ilością kursów do ogrodów działkowych.
Autobus wybranymi kursami będzie kończył bieg na przystanku Mierzyn Szkoła i Łukasińskiego Ogrody.

Szczecin gotowy do zimy
Data ogłoszenia: 2015-10-26

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zawarł umowy na zimowe oczyszczanie miasta
Wartość zawartych z wykonawcami umów wyniesie 6 420 569,76 zł (ceny z przetargów).
To kwota o 1 323 666,00 zł niższa od tej z sezonu 2014/2015.
Za odśnieżanie lewobrzeża Szczecina odpowiedzialna będzie firma Remondis, która świadczenie usług wyceniła na 4 799 995,20 zł.

Zakres umowy obejmuje:
- mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z ulic, placów, zatok i pętli autobusowych. Ulice zostały podzielone na III kolejności odśnieżania, a odśnieżaniem objętych zostało 545,83 km dróg. Priorytetem są trasy, po których poruszają się pojazdy komunikacji miejskiej;
- ręczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidacja gołoledzi z chodników o łącznej powierzchni 37 712 m2;
- mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz gołoledzi z chodników i dróg rowerowych o łącznej powierzchni 56 140 mb;
- usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z mostów, wiaduktów i kładek o łącznej powierzchni 28 309 m2;.
- usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z chodników przyległych do parków, zieleńców i skwerów o łącznej powierzchni 45 808 m2
- usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidacja gołoledzi ze schodów o powierzchni 5 712 m2.

Za oczyszczanie prawobrzeża Szczecina odpowiedzialna będzie firma MPO, która swoją usługę wyceniła na 1 620 574,56 zł.

Zakres umowy obejmuje:
- mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z ulic, placów, zatok i pętli autobusowych o łącznej długości 212,70 km. Tak jak na lewobrzeżu ulice zostały podzielone na trzy kolejności odśnieżania;
- ręczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz gołoledzi z chodników, dróg rowerowych o powierzchni 38 345 m2;
- usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz likwidowanie gołoledzi z mostów, wiaduktów
i kładek o powierzchni 2 470 m2.

Umowy na zimowe oczyszczanie ulic obowiązywać będą do 30 kwietnia 2016 r.
W umowach na sezon zimowy 2015/2016 obowiązują trzy kolejności odśnieżania.
W I i II kolejności ujęte zostały przede wszystkim główne ciągi komunikacyjne, po których kursuje komunikacja miejska, a także mosty, wiadukty i ulice o dużym nachyleniu.
W III kolejności ujęte zostały m.in. ulice łączące główne ciągi komunikacyjne.
Ulice nie ujęte w Planie AZ oczyszczane będą interwencyjnie, po zakończeniu działań w I, II i III kolejności.
W I kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godz. od wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi, w II kolejności przejezdność powinna zostać zapewniona w ciągu 6 godz. Po ustaniu opadów śniegu w ciągu 4 godz. wykonawcy zobowiązani są do usunięcia z jezdni śniegu i błota pośniegowego (dot. I i II kolejności).
W III kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu.
W związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin, takich jak budowa SST, modyfikacji uległy wykazy mechanicznego odśnieżania i likwidacji gołoledzi oraz wykazy zimowego oczyszczania chodników na prawobrzeżu miasta. Rozszerzenie odnosi się do ujęcia w wykazach ulic, które do tej pory nie były ujęte w żadnej z kolejności, np. Młodzieży Polskiej, Jaśminowa czy Piechoty, a które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku nowopowstałych w obrębie SST chodników. W wykazie zimowego utrzymania kładek, mostów, wiaduktów ujęta została również nowa kładka w rejonie przystanków „Hangarowa”. Trasy niektórych ulic zostały wydłużone w zimowym oczyszczaniu np. ul. Walecznych, która do tej pory nie była ujęta na odcinku stanowiącym dojazd do pętli Turkusowa. Na lewobrzeżu wydłużeniu uległy ul. Nad Odrą o dojazd do fabryki Teleyard oraz ul. Ludowa o dojazd do Stoczni Gryfia wraz z Mostem Brdowskim. Nową lokalizacją wprowadzoną do wykazu III kolejności jest ul. Małe Błonia.
Łącznie Wykonawcy muszą dysponować min 35 szt. pługów i pługopiaskarek.
Pojazdy Wykonawców biorących udział w AZ wyposażone są w GPS. Dzięki aplikacji do obsługi GPS ZDITM będzie mógł na bieżąco śledzić pracę sprzętu.
ZDiTM w momencie wystąpienia pierwszych opadów śniegu lub gołoledzi uruchomi całodobowy numer telefonu, pod którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzebę odśnieżenia jezdni, chodnika (automatyczna sekretarka).
Miejscem składowania śniegu zarówno dla wykonawców ZDiTM jak i dla mieszkańców jest teren lotniska (wjazd od ulicy Hangarowej).

Porównanie wydatków związanych z zawieraniem umów na zimowe oczyszczanie miasta:
w sezonie zimowym 2009/2010 wydatki ok. 7.100.000 zł, plan ok. 7 900 000 zł.
w sezonie zimowym 2010/2011 wydatki ok. 7 650 000 zł, plan ok. 8 600 000 zł,
w sezonie 2011/2012 wydatki ok. 6 680 000 zł plan ok. 8 900 000 zł,
w sezonie 2012/2013 wydatki 7 994 901,37 zł; plan 7 995 074,34 zł.
w sezonie 2013/2014 wydatki 7 311 567,72 plan 7 420 000,00 zł.
w sezonie 2014/2015 łącznie na oczyszczanie zimowe zaplanowano środki w wysokości 7 425 935,19 zł, wydatkowano 6 734 080,73 zł.

Oprócz dwóch zawartych umów obejmujących swoim zakresem wyłącznie zimowe oczyszczanie miasta, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ma podpisane umowy całoroczne, na które składa się zarówno oczyszczanie letnie i zimowe. Są to dwie umowy na „Utrzymanie czystości na pętlach i przystankach komunikacji miejskiej wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na lewobrzeżu i prawobrzeżu Szczecina” oraz „Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania”.

W ramach umów na Utrzymanie czystości na pętlach i przystankach komunikacji miejskiej (…) na lewobrzeżu i prawobrzeżu Szczecina zakres prac obejmuje także sprzątanie w okresie zimowym, przy opadach śniegu oraz gołoledzi. W harmonogramie stałego oczyszczania znajduje się 13 pętli oraz 584 przystanki na lewobrzeżu oraz 9 pętli i 225 przystanków na prawobrzeżu Szczecina.

Zakres umów obejmuje:

a. likwidację śliskości nawierzchni przystanków i gołoledzi:
rozpoczęcie pracy rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 1 godziny po wystąpieniu gołoledzi. Usunięcie jej skutków nie może zakończyć się później niż: od 2 do 4 godzin od jej wystąpienia w zależności od strefy.
b. usuwanie śniegu z przystanków:
oczyszczanie przystanków rozpoczyna się w trakcie opadów w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia opadów. Usunięcie śniegu z przystanków nie może zakończyć się później niż: od 4 do 6 godzin od zaprzestania opadów w zależności od strefy.
W przypadku wystąpienia dużych opadów – co najmniej 10 cm śniegu w ciągu doby usunięcie śniegu z przystanków nie może się zakończyć później niż od 4 do 10 godzin od zaprzestania opadów w zależności od strefy.
W ramach umowy na Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w SPP w okresie występowania opadów śniegu i gołoledzi efekty powinny być widoczne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu ich wystąpienia.
W czasie 24 godzin od ustania opadów wszystkie chodniki i miejsca parkingowe znajdujące się w SPP muszą być oczyszczone. W celu niedopuszczenia do powstania nierówności ze zlodowaciałego śniegu podczas opadów powinien on być odgarniany i pryzmowany po każdym opadzie do uzyskania czystej nawierzchni. Dopuszcza się tworzenie pryzm w odległości 10 m od przejścia dla pieszych lub w jednym ciągu (w przypadku dużej ilości miejsc) na co siódmym miejscu parkingowym. W okresie bezopadowym śnieg i błoto pośniegowe nanoszone przez pojazdy na miejsca postojowe i strefę przykrawężnikową (rynsztok) powinno być usuwane na bieżąco.

3 listopada nastąpi otwarcie ofert na umowy wspomagające Akcję Zima tj. załadunek i wywóz śniegu, skuwanie i usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego i oczyszczanie miejsc parkingowych w SPP znajdujących się na jezdni. W sezonie 2014/2015 umowy nie zostały uruchomione ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.

Rozpoczyna się budowa nowych przystanków przy ul. Wilczej
Data ogłoszenia: 2015-10-22

Będą one zlokalizowane pomiędzy obecnymi przystankami Wilcza Wiadukt a Komuny Paryskiej.
Przystanek dla autobusów jadących w kierunku Polic zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie kładki nad ul. Wilczą natomiast dla autobusów jadących w kierunku Placu Rodła i pętli przy ul. Kołłątaja w zatoce za skrzyżowaniem z ul. Kułakowskiego.
W ramach prac na przystankach wybudowane zostaną m.in. nowe chodniki, ustawiona wiata przystankowa.
Jednocześnie wprowadzone zostaną stałe zmiany w organizacji ruchu oraz udogodnienia dla rowerzystów. Utworzony zostanie pas rowerowy na odcinku od ul. Komuny Paryskiej do przystanku w rejonie kładki. Z pasa rowerowego będą mogli korzystać rowerzyści jadący w kierunku ul. Obotryckiej. Dobudowany zostanie także fragment drogi dla rowerów, która połączy nowy pas rowerowy z istniejącą za ul. Rugiańską drogą dla rowerów.
\W trakcie prac wprowadzane będą czasowe zmiany w organizacji ruchu. Prace będą wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w ramach umów na bieżące utrzymanie nawierzchni i oznakowania.
Wykonawca prac firma Strabag na realizację zadania ma czas do drugiej połowy grudnia.

Skasowane bilety
Data ogłoszenia: 2015-10-08

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przypomina, iż bilety drukowane w biletomatach mobilnych są biletami już skasowanymi.

Skomunikowanie linii 55 i 85
Data ogłoszenia: 2015-10-07

Z dniem 08.10.2015 r. na wniosek pasażerów w dni powszednie wprowadzone zostanie skomunikowanie linii 55 z autobusem linii 85, na przystanku Podjuchy Pętla o godz. 6.04.
Autobus linii 55 na linię 85 będzie oczekiwał maksymalnie 3 minuty.

Ruszył Szczeciński Szybki Tramwaj. Zmiany w komunikacji miejskiej.
Data ogłoszenia: 2015-08-30

Od soboty 29 sierpnia komunikacja tramwajowa wróciła na prawobrzeże.Zmieniona została także siatka połączeń autobusowych na prawobrzeżu.Mapa do pobrania - kliknij

Uruchomiona została trasa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – czyli całkowicie od podstaw wybudowane torowisko tramwajowe pomiędzy Basenem Górniczym a pętlą tramwajową przy ul. Turkusowej.Zmodernizowane zostały także torowiska i sieć trakcyjna na odcinku pomiędzy Mostem Długim a Basenem Górniczym. W miejscu starych budynków dyspozytorsko – kasowych i niepraktycznej pętli wybudowane zostały nowoczesne obiekty.W tramwajach jadących do ul. Turkusowej obowiązuje taryfa zwykła. Za przejazd do kwadransa od poniedziałku 31 sierpnia zapłacić trzeba 2 złote (przejazd ulgowy kosztuje złotówkę).Do ul. Turkusowej dojedziemy tramwajami dwóch linii.Linia 2 kursuje na trasie Dworzec Niebuszewo – Turkusowa i linia 8 na trasie Gumieńce – Turkusowa.
Na obu liniach tramwaje jeżdżą co 12 minut oraz co 20 minut w godzinach zmniejszonych przewozów m.in. wieczorem;
Obie linie obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Aby skrócić czas przejazdu część przystanków pomiędzy Mostem Długim a pętlą Turkusowa jest na żądanie.Organizacja przystanków:
„Energetyków” – przystanek stały;
„Port Centralny na żądanie ” (dawny przystanek „Baltona”) – przystanek na żądanie;
„Parnica na żądanie” – przystanek na żądanie;
„Merkatora na żądanie – przystanek na żądanie;
„Basen Górniczy” – przystanek stały, dla linii 7 przystanek końcowy;
„Hangarowa na żądanie” – przystanek na żądanie;„Jaśminowa ZUS” – przystanek stały;„Turkusowa” – przystanek końcowy.

Jadące z Krzekowa tramwaje linii 7 dojeżdżają do zmodernizowanej pętli Basen Górniczy. Zmianie uległa także organizacja na samej pętli.Linia 7 kursy wykonywane są trasie Krzekowo – Basen Górniczy z częstotliwością co 6 minut w szczycie, co 12 poza szczytem i co 20 minut w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu.

Zmianie uległa także siatka połączeń autobusowych:
Zlikwidowana została zastępcza linia za tramwaj 807, która kursowała na trasie Most Cłowy – Brama Portowa oraz tymczasowa pętla „Most Cłowy”.
Zmieniona została nazwa przystanku „Zdroje Krzyżówka” na „Rondo Ułanów Podolskich”.
Uruchomiony został dodatkowy przystanek o nazwie „Jaśminowa ZUS” dla linii 64, 65, 66, 71, 73, 79 i 93 zlokalizowany w rejonie ul. Jaśminowej. Przystanek będzie znajdował się w sąsiedztwie przystanków tramwajowych linii 2 i 8.

Organizacja komunikacji autobusowej na prawobrzeżu:
Linia 54: kursuje na trasie Basen Górniczy – Kijewo z kursami do Zakładów Mięsnych z częstotliwością co 20 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 30 min w pozostałym okresie;
Linia 55: kursuje na trasie Basen Górniczy – Klucz Autostrada z częstotliwością co 20 min;
Linia 56 kursuje na trasie Basen Górniczy – Dąbie Osiedle z częstotliwością co 24 min w godzinach szczytu w dni powszednie oraz co 40 minut w pozostałym okresie;Uruchomiona została nowa linia 96, która będzie kursować na trasie Basen Górniczy – Osiedle Kasztanowe (na odcinku Basen Górniczy –Dąbie Osiedle pokrywa się z trasą linii 56). Kursy będą wykonywane z częstotliwością taką samą jak linia 56. Autobusy linii 56 i 96 będą jeździć naprzemiennie;
Linia 64 będzie kursować na niezmienionej trasie Dąbie Osiedle – Klucz Pętla z częstotliwością co 20 min. do godz. 17.00 oraz z częstotliwością 25-30 min. w pozostałym okresie;
Linia 65 jeździ na skróconej trasie Rondo Ułanów Podolskich (wcześniej Zdroje Krzyżówka) – Osiedle Bukowe z częstotliwością co 12 minut w dni powszednie w godz. szczytu oraz co 18-20 min w pozostałym okresie;
Przystankiem początkowym i końcowym jest przystanek w kierunku ul. Struga zlokalizowany na ul. Batalionów Chłopskich;
Linia 66 kursuje na dotychczasowej trasie Osiedle Bukowe – Żydowce z dotychczasową częstotliwością, co ok. 30 min w godzinach szczytu porannego i co ok. 70 min. w godzinach szczytu popołudniowego;
Linia 71 jeździ na trasie Basen Górniczy – Osiedle Słoneczne z częstotliwością co 12 min w dni powszednie w godzinach szczytu oraz co 18-20 w pozostałym okresie;
Linia 72 jeździ na trasie Basen Górniczy – Śmierdnica Pętla z częstotliwością co 30 min w godzinach szczytu oraz co 60 min w pozostałym okresie;
Dawne linie 73 Z i 73 D otrzymały nową numerację.
Autobusy linii 73 Z kursuje jako linia 73 trasą Basen Górniczy – Most Cłowy – Zdroje – Płonia – Sławociesze – Zdunowo – Wielgowo – Dąbie – Basen Górniczy;
Pojazdy linii 73 D pojadą oznaczone zostały linia 93 trasą Basen Górniczy – Dąbie – Wielgowo – Zdunowo – Sławociesze – Płonia – Zdroje – Most Cłowy – Basen Górniczy;Obie linie kursują co 30 min. w dni powszednie do godz. 20. oraz co 40 min w pozostałym okresie;
Linia 77 jeździ na niezmienionej trasie Osiedle Kasztanowe – Osiedle Bukowe z częstotliwością co 20 min w dni powszednie oraz co 30 – 45 min w pozostałym okresie;
Linia 79 kursuje na trasie Jezierzyce – Rondo Ułanów Podolskich (dawny przystanek Zdroje Krzyżówka). Przystankiem początkowym i przystankiem końcowym w Zdrojach jest przystanek zlokalizowany na ul. Batalionów Chłopskich w kierunku ul. Struga.
W dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych kursy będą realizowane, co 30 min. W pozostałym okresie co 40 – 60 min.
Dodatkowo uruchomiony jest przystanek „Struga nż” w kierunku Jezierzyc zlokalizowany na północnej jezdni wspomagającej ulicę Struga. Przystanek znajdować się będzie naprzeciwko przystanku w kierunku Zdrojów;
Linia 84 jeździ na trasie Basen Górniczy – Kijewo co 20 min w dni powszednie w godzinach szczytu oraz co 30 min w pozostałym okresie.

Autobusy linii zwykłych mające swój przystanek końcowy na pętli Basen Górniczy wjeżdżające na pętlę zatrzymują się na wspólnym przystanku tramwajowo – autobusowym.Lokalizacja przystanków autobusów pośpiesznych Basen Górniczy w kierunku centrum nie zmieniła się. Zmieniona będzie kategoria przystanku z „na żądanie” na stały.
Na peronie 1 licząc od wjazdu na pętlę zatrzymają się autobusy linii A, B, D, E (przystanek numer 60531);Peron 2 – linie C, G, 522, 531, 532 (przystanek numer 60521);
Peron 3 – linie 73 i 93 (przystanek 60522);
Peron 4 – linia 72 (przystanek 60523);
Peron 5 – linia 56 i 96 (przystanek 60524);
Peron 6 – linia 54 i 84 (przystanek 60525);
Peron 7 – linia 71 (przystanek 60526);
Peron 8 – linia 55 (przystanek 60527).

Dodatkowo na przystankach SST oraz na pętli Basen Górniczy zastosowane zostało estetyczne i nowoczesne oznakowanie przystanków. Rozkłady jazdy, numery linii wraz z niezbędnymi informacjami wykonano na magnesach, które umieszczono zostały w gablotach. Taki sposób montażu pozwala na ponowne zastosowanie materiału przy zmianach rozkładów jazdy.

Uruchomione zostały dodatkowe przystanki dla autobusów linii nocnych:
Linii 522: „Łączna” i „Księżnej Anny”;
Linia 531 i 532: „Jaśminowa ZUS”, „Torfowa”;
Linii 533: „Tokarska”, „Jaśminowa ZUS” i „Torfowa”;
Zmieniona została nazwa przystanku „Baltona” na Port Centralny” dla autobusów linii 522, 531 i 532.
Wprowadzana od soboty 29 sierpnia siatka połączeń jest rozwiązaniem tymczasowym do chwili uruchomienia pętli autobusowej przy ul. Turkusowej.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na bieżąco będzie jednak monitorował frekwencję w poszczególnych autobusach i tramwajach i w razie potrzeby na bieżąco będzie wprowadzał korekty.

Zmiany w organizacji ruchu na Placu Żołnierza Polskiego
Data ogłoszenia: 2015-08-16

W poniedziałek 17 sierpnia br. Energopol Szczecin rozpocznie kolejny podetap przebudowy al. Niepodległości wraz z włączeniem sieci kanalizacji w studnię znajdującą się na pl. Żołnierza.
W związku z tym zmieniona będzie organizacja ruchu.
Na skrzyżowaniu pl. Żołnierza w stronę Trasy Zamkowej zwężona zostanie jezdnia - z trzech do dwóch pasów ruchu. Kierowcy jadący od strony ul. Obrońców Stalingradu z prawego pasa ruchu służącego obecnie do relacji na wprost i w prawo będą mogli skręcić wyłącznie w prawo. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać około tygodnia.

Rusza przebudowa al. Nieodległości
Data ogłoszenia: 2015-07-15

Firma Energopol Szczecin rozpoczyna przebudowę wschodniej jezdni al. Niepodległości.
Wykonawca przejął plac budowy.
Prace będą wykonywane na odcinku pomiędzy Bramą Portową a Placem Żołnierza Polskiego. Na realizację zadania wykonawca ma 90 dni od dnia podpisania umowy.
Wschodnia jezdnia zostanie przesunięta w kierunku torowiska. Po przebudowie kierowcy będą mieli do dyspozycji 3 pasy ruchu o szerokości 3 m. każdy i miejsca parkingowe dostępne bez konieczności przechodzenia przez pasy ruchu (wybudowane będą w sąsiedztwie budynków) Miejsca do skośnego parkowania dostępne będą w zatoce postojowej o szerokości 5,1 m.
W rejonie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Bogurodzicy wykonane zostaną także miejsca postojowe dla motocykli oraz rowerów.
Na odcinku od Bramy Portowej do Placu Żołnierza Polskiego wykonana zostanie droga rowerowa o szerokości 2 m. Dodatkowo wykonana będzie także po północnej stronie ul. Wyszyńskiego pomiędzy Bramą Portową a skrzyżowaniem z ul. Tkacką. Z kolei od strony placu Żołnierza Polskiego droga dla rowerów zostanie połączona z istniejącymi drogami rowerowymi.
Przebudowane będą także chodniki. Piesi będą mieli do dyspozycji ciągi o szerokości 6, 5 m. Nawierzchnia chodnika zostanie ujednolicona zarówno w al. Niepodległości, jak i wzdłuż ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Tkacką oraz na placu Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ul. Tkacką.
Tuż za zjazdem z Bramy Portowej wykonany zostanie przystanek autobusowy o długości 40 m. Będzie on wykorzystywany jako przystanek rezerwowy.
Projekt przewiduje także zagospodarowanie zieleni. Posadzone zostaną drzewa liściaste, krzewy, byliny oraz kwiaty.
Organizacja ruchu oraz trasy autobusów i tramwajów nie ulegną zmianie.

Wartość umowy z wykonawcą to kwota 5 548 631, 87 zł brutto.

Zmiany przy Dworcu Głównym: komunikacja miejska
Data ogłoszenia: 2014-11-19

W związku z rozpoczęciem przebudowy Dworca Głównego od soboty 22 listopada wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
W pobliżu dworca tymczasowego uruchomione zostają dodatkowe przystanki o nazwie „Dworzec Główny Kolumba” zlokalizowane przy wyjeździe z pętli autobusowej. Przystanki obowiązywać będą dla linii 3, 6, 70 i 528.
Linie 61 i 75 omijać będą przystanek „Dworzec Główny” przy budynku dworca. Dopuszczony będzie przejazd dolną jezdnią lub łukiem torowiska przy poczcie, zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.
Lokalizacja przystanku końcowego „Dworzec Główny” dla linii 70, 81, 521, 526 i 527 nie ulegnie zmianie.

^ do góry

Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego
Dział Utrzymania Pasa Drogowego
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej
Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  

AKCJA ZIMA

  

ODBIÓR POJAZDÓW HOLOWANYCH Z DROGI

  

WYKONANIE ZADAŃ W LATACH 2010-2014

  

PLAN WYKONANIA ZADAŃ W 2015r.
 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

 

KARTA STREFOWA

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONTAKT

BAZA TELEADRESOWA

INNE STRONY
 

 
 

 
Copyright (c) ZDiTM Szczecin 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone
Optymalizacja pod Internet Explorer 6.0
webmaster: webmaster@zditm.szczecin.pl